Krijimi i realitetit virtual

Duke e përdorur teknologjinë e fundit ju ofrojmë skenimin dhe krijimin e shëtitjeve virtuale në 3D

Duke e kapur çdo detaj të një hapsire krijojmë një paraqitje të realtitetit virtual në 3D

Kopja digjitale e hapsirës në 3D shërben si mjet i avancuar për prezentim dhe marketing. Vizitorët do të ndihen sikur po ecin personalisht nëpër hapsirën e skenuar. Qasja në realitetin virtual bëhet me një klik – nga çdo pajisje – në çdo kohë – nga kudo në botë. Krijimi i kopjes digjitale rrit avantazhin konkurues në treg, redukton nevojën e vizitave fizike, kursen kohën dhe ul koston e udhëtimit.

Industritë

Industritë që mund të përfitojnë nga krijimi i shëtitjeve virtuale nëpërmjet platformës tonë

Kopja digjitale e hapsirës në 3D shërben si mjet i avancuar për prezentim dhe marketing.

Nëse jeni të interesuar për krijim të shëtitjeve virtuale në 3D, kërkoni një ofertë dhe ne ju kontaktojmë